ČLANI DRUŠTVA Predstavitev najstarejših in najaktivnejših članov društva.

Tukaj predstavljamo aktivnosti posameznih članov društva. Nekaj je tudi najstarejših jubilantov z 90 in več leti.