Društveni koledar za leto 2022

Na stenskem koledarju, ki ga dobijo vsi člani našega društva so natisnjeni važni podatki. Obesite ga na tako mesto, da boste podatke hitro našli, če jih boste potrebovali. Oblikovanje in tisk sta delo fotografa Pavla Korošec.