DRUŠTVO UPOKOJENCEV BOHINJSKA BISTRICA *1950 - 2022* - 72 LET

V našem društvu je včlanjenih preko 730 upokojencev iz skoraj celotne Bohinjske doline. Zgodovina našega društva je opisana v zgodovinski rubriki.

Prva stran / O nas

društvo  UPOKOJENCEV  je  letos  staro  že   73  let              dobitnik  plakete  zdu  slovenije  za  70  letno delo

PROGRAMI IN USMERJENOST "DRUŠTVA UPOKOJENCEV BOHINJSKA BISTRICA"

Podrobnejše podatke o letošnjem programu društva najdete na zgibanki, ki so jo dobili vsi člani društva od poverjenikov, ob plačilu članarine.

Sodelovanje z: 

Občino Bohinj, Društvom Invalid, vsemi KS iz Bohinja , KUD Bohinj, Turističnim društvom Bohinj , PZDU Gorenjske, ZDU Slovenije, EKO hotelom BOHINJ, ŠD Sr. vas

Druženja naših članov: 
IZLETI, SREČANJA, KULTURA , SOCIALA IN HUMANITARNA DEJAVNOST, FOLKLORNA SKUPINA, FOTO KROŽEK,

Športne aktivnosti : 
POHODNIŠTVO,  TELOVADBA,  SMUČANJE,  PLAVANJE,  BALINANJE,  BOWLING, PIKADO, KOLESARSTVO, STRELSTVO, KEGLANJE, PRSTOMET IN ŠAH

Socialna in humanitarna dejavnost:

Ustanovili smo smo "Komisijo za socialno in humanitarno dejavnost"

Sodelujemo pri občinskem programu "SOCIALNO MOBILNI SERVIS"  v okvirju PROSTOFER z mnogimi našimi prostovoljci.

 

Spoštovani  upokojenke in upokojenci v leto 2022!
Leto je na okoli in tudi leto 2022 moramo oceniti, smo bili uspešni in kako bomo  nadaljevali z delom v letu 2022. Težko je reči, da smo izpolnili vse zadane naloge, ki so bile potrjena na zboru članic in članov našega društva. Leto 2021 si bomo zapomnili zaradi pandemije, ki nam je onemogočila izpolnjevanje plana in nas opozorila kako krhki smo. Zato predlagam, da vse neizpolnjene obveznosti prenesemo v leto 2022 v upanju, da bo to leto bolj usmiljeno.
Uresničitev vaših želja pri realizaciji našega programa je, na nek način,  odvisen od nas vseh, od medsebojnega sodelovanja in zaupanja.  Radi prisluhnemo vašim pobudam in predlogom za nove, drugačne aktivnosti, le tako bo program zanimiv in prilagojen večini naših članic in članov. 
Seveda bomo aktivni še naprej tudi na področju socialno  humanitarni dejavnosti. 
Datum izvedbe zbora članic in članov je sedaj negotov, zato termina ne morem napovedati. Zato predlagam, da počakamo, da se stanje glede pandemije normalizira in takrat Vas bomo pravočasno obvestili o našem srečanju.

Vaš predsednik  Stane Gorenc

 

ZADNJI REDNI LETNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA, je bil  v petek 20. maja 2022 na Bohinjski Bistrici v dvorani Danica. Pregledali smo delo v preteklem letu in sprejeli bogat načrt dela za tekoče leto.  Zaključili  smo ga z dobro klobaso. Na proslavo 70 letnice društva še nismo pozabili. Mogoče v jeseni, skupaj z DU Bled organiziramo kakšen piknik.  Kraj praznovanja še ni izbran. Fotgrafije so v foto-galeriji, na naši strani.

 

Srečanje DU Gorenjske na Rudnem polju, poleg Športnega biatlonskega centra Pokljuka, v organizaciji DU Gorje bo in to v četrtek 7. julija 2022.

Vse podrobnosti o prijavi in prevozih poglejte na naši FB strani.

 

POVERJENICE IN POVERJENIKI:

Gorjuše :   ..........       Marija Zupan

Ravne :                  Rado  Zakrajšek

Koprivnik : .........       Marija Žmitek

Bitnje, Lepence:     Janez  Žen
  • Jereka, Podjelje :      Miran Kelc

Nemški rovt:            Vera Pfajfer, Martina Tavčar

Češnica :                    Marija  Vidmar

Nomenj:                   Radko  Gartner

Srednja vas :             Vera  Urh

Boh. Bistrica 1:        Valerija Kusterle

Ribčev laz :                Franc Langus

Boh. Bistrica 2 :        Marija Pikon
Polje, Žlan, Laški rovt:  Martin Gorišek Boh. Bistrica 3 :        Francka Žitnik
Kamnje :                   Branka Odar Boh. Bistrica 4 :        Amalija Čufer in Dragica Matuc
Savica :                    Mira  Mencinger Boh. Bistrica 5:         Nuša Urh
Brod :                       Ivanka   Smukavec  

 

 

UPRAVNI ODBOR za obdobje 2019 - 2022:

Stane Gorenc,  predsednik društva:  041 406 375

Nataša Urh, podpredsednica:  031 404 675   
Andreja Čoralič, tajnica:   041 538 714   
Anica Murovec, blagajničarka:   041 608 757

Andrej Smukavec, gospodar društva

Olga Pikon Gorišek, stiki z občino in mediji 031 449 208                          
Stanislav Ažman, ureja društveno internetno stran

Matjaž Vrhovec, pomoč predsedniku                                       
Stanka  Zupan, kulturna dejavnost 
Jože Gumzej, član:   041 327 964                                      
Rado Zakarajšek,  član                                    
Amalija Čufer,  članica 031 568 911
Dragica Matuc, vodi pikado sekcijo                                 
Francka Žitnik, članica
Franc Žvan, vodi balinarje

 

NADZORNI ODBOR :

Marička Zaveršnik                    Jožica  Selan              
Karlina  Vojvoda                       Andrej  Zorč 
Irena Šolar            
                                          

Janez Pikon, organizator pohodov in planinskih izletov: ..... 041 699 921

Slavko Zorko, koordinator za šport in izvedbo športnih tekmovanj:.. 031 552 658

Viki Mencinger, vodi folklorno skupino:  ___________________

Joža Košnik, kolesarstvo - vodenje izletov: 051 834 918
Rada Podgornik, vodi naše računovodstvo:  031 474 853

Držimo se reka:« ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU« in s tem rekom Vas vabimo, da se nam pridružite.

 

Vsi člani društva, ki uporabljajo računalnike in pametne telefone obveščamo tudi o možnosti uporabe informacij iz naše društvene internetne strani.

Dostop je preko naslovne domene "www:dubohinj.si". Na strani bomo objavljali vse novosti in spremembe društvenih programov za leto 2021.

Naročilnice za popust pri dobavi kurilnega olja dobite med uradnimi urami društva v sredah od 16h do 17h.

Člani društva lahko koristijo 10% popust v hotelu Delfin v Izoli s člansko izkaznico.

Podrobnejše informacije o programu dela društva najdete na "zgibanki", ki so jo dobili vsi člani društva ob plačilu članarine in jo najdete na strani z "NAŠIMI OBVESTILI"

 

društveni dom   in   dom  du Bohinjska Bistrica