DRUŠTVO UPOKOJENCEV BOHINJSKA BISTRICA *1950 - 2023* - 73 LET

V našem društvu je včlanjenih preko 730 upokojencev iz skoraj celotne Bohinjske doline. Zgodovina našega društva je opisana v zgodovinski rubriki.

Prva stran / O nas

društvo  UPOKOJENCEV  je  letos  staro  že   74  let    

PROGRAMI IN USMERJENOST "DRUŠTVA UPOKOJENCEV BOHINJSKA BISTRICA"

Društvo ima od leta 2022 pooseben status društva, ki dela v javnem interesu. 

Našemu društvu je "Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve" podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu.

Sodelovanje z: 

Občino Bohinj, Društvom Invalid, vsemi KS iz Bohinja , KUD Bohinj, Turističnim društvom Bohinj , PZDU Gorenjske, ZDU Slovenije, EKO hotelom BOHINJ, ŠD Sr. vas

Druženja naših članov: 
IZLETI, SREČANJA, KULTURA , SOCIALA IN HUMANITARNA DEJAVNOST, FOLKLORNA SKUPINA, FOTO KROŽEK,

Športne aktivnosti : 
POHODNIŠTVO,  TELOVADBA,  SMUČANJE,  PLAVANJE,  BALINANJE,  BOWLING, PIKADO, KOLESARSTVO, STRELSTVO, KEGLANJE, PRSTOMET IN ŠAH

Socialna in humanitarna dejavnost:

Ustanovili smo smo "Komisijo za socialno in humanitarno dejavnost"

Sodelujemo pri občinskem programu "SOCIALNO MOBILNI SERVIS"  v okvirju PROSTOFER z mnogimi našimi prostovoljci.

Spoštovani  upokojenke in upokojenci v letu 2023!
Leto je na okoli in tudi leto 2022 moramo oceniti, smo bili uspešni in kako bomo  nadaljevali z delom v letu 2023. 
Uresničitev vaših želja pri realizaciji našega programa je, na nek način,  odvisen od nas vseh, od medsebojnega sodelovanja in zaupanja.  Radi prisluhnemo vašim pobudam in predlogom za nove, drugačne aktivnosti, le tako bo program zanimiv in prilagojen večini naših članic in članov. 
Seveda bomo aktivni še naprej tudi na področju socialno  humanitarni dejavnosti. 

Upravni odbor, Strokovna komisija in Komisija za socialo smo skupaj namenili največ energije in časa pridobitvi Odločbe, da društvo pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na humanitarno socialnem področju.

Občni zbor članic in članov je bil 18. 3. 2023 v športni dvorani Danica ob 10. uri. Leto 2023 je volilno leto, zato smo izvolili nov UO in NO.  Izbor kandidatov pred volitvami je opravil stari UO in na volitvah predlagal listo z novimi petnajstimi kandidati.

 

POVERJENICE IN POVERJENIKI:

Gorjuše :                   Marija Žmitek

Ravne :                  Rado  Zakrajšek

Koprivnik :               Marija Žmitek

Bitnje, Lepence:     Breda Pertinač
  • Jereka, Podjelje :      Miran Kelc

Nemški rovt:            Martina Tavčar

Češnica :                    Marija  Vidmar

Nomenj:                   Radko  Gartner

Srednja vas :             Vera  Urh

Boh. Bistrica 1:        Valerija Kusterle

Ribčev laz :                Franc Langus

Boh. Bistrica 2 :        Marija Pikon
Polje, Žlan, Laški rovt:  Martin Gorišek Boh. Bistrica 3 :        Francka Žitnik
Kamnje :                   Branka Odar Boh. Bistrica 4 :        Dragica Matuc
Savica :                    Mira  Mencinger Boh. Bistrica 5:         Nuša Urh
Brod :                       Ivanka   Smukavec Boh. Bistrica         Amalija Čufer

 

UPRAVNI in NADZORNI ODBOR za obdobje 2023 - 2027:

Dušan Jovič, predsednik: 041 617 506

Nuša Urh, podpredsednica:  031 404 675   
Andreja Čoralič, tajnica:   041 528 714   

Andrej Smukavec, gospodar društva

Tone Vavroš,

Vera Urh,  

Martina Gorišek ,

Martina Erčulj,                      
Stanislav Ažman, internetna stran

Darja Cvetrežnik,  mediji                                  
Jože Gumzej, član:   041 327 964                                      
Rado Zakarajšek,                                   
Amalija Čufer, 
Dragica Matuc,                                
Francka Žitnik,

----------------------------------------------------------------
Marička Zaveršnik                   Irena Šolar             
Karolina  Vojvoda                     Andrej  Zorč 
 Jožica  Selan                             Ivica Lupšina          
  --------------------------------------------------------------

Anica Murovec, blagajničarka:   041 608 757 

Rada Podgornik, vodi naše računovodstvo:  031 474 853                                      

Janez Pikon, organizator pohodov in planinskih izletov: ..... 041 699 921

Martin Gorišek, koordinator za šport in izvedbo športnih tekmovanj:.. 

Janko Mulič, organizator balinarjev

Vodja folklorne skupine :  ___________________

Joža Košnik, kolesarstvo - vodenje izletov: 051 834 918

Držimo se reka:« ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU« in s tem rekom Vas vabimo, da se nam pridružite.

Vsi člani društva, ki uporabljajo računalnike in pametne telefone obveščamo tudi o možnosti uporabe informacij iz naše društvene internetne strani. Dostop je preko naslovne domene "www:dubohinj.si"

Naročilnice za popust pri dobavi kurilnega olja dobite med uradnimi urami društva v sredah od 16h do 17h.

Člani društva lahko koristijo 10% popust v hotelu Delfin v Izoli s člansko izkaznico.

Podrobnejše informacije o programu dela društva najdete na "zgibanki", ki so jo dobili vsi člani društva ob plačilu članarine in jo najdete na strani z "NAŠIMI OBVESTILI"

društveni dom   in   dom  du Bohinjska Bistrica