Občni zbor društva za leto 2020

Letošnji letni zbor članic in članov društva se je začel z zanimivim kulturnim programom. Preko video projekcije smo pokazali nekaj zgodb o delu v preteklem letu. V nadaljevanju smo poslušali poročila o preteklem delu društva. Sprejeli smo program dela in finančni plan za prihodnje leto. Dopolnili smo statut društva z členi, ki uveljavljajo namen društva za delovanje v javnem interesu. 171 članov društva se je udeležilo letošnjega zbora.