Plaketa občine Bohinj 2020

Občina Bohinj je na slovesnosti ob občinskem prazniku v sredo, 26. avgusta, podelila letošnja občinska priznanja. Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je pregledala prispele vloge na javni razpis za podelitev priznanj Občine Bohinj v letu 2020, je občinski svet potrdil 7 prejemnikov občinskih priznanj.