Udeležba na športnih igrah upokojencev 2018

V nadaljevanju je pregled aktivnosti in število udeležencev v posameznih športnih panogah na Gorenjskem v preteklem letu